Chill in Brazil (CIB) meemaken is op zich al een hele belevenis en over het algemeen zijn wij zeer te spreken over het gedrag van onze bezoekers. Iedereen heeft goeie zin en wil er een mooi en sportief feest van maken.

Desondanks zien wij ons wel genoodzaakt om regels op te stellen, waaraan iedere deelnemer zich dient te houden. Denk er daarom ook aan dat de CIB organisatie altijd het laatste woord heeft. Dit is de enige manier om het leuk te houden voor iedereen.

En met iedereen bedoelen we dus ook voor onze buren en de mensen die het Chill in Brazil voor jullie mogelijk maken: de organisatie, de scheidsrechters, vrijwilligers en eigenaren van het materiaal.

de 10 Chill in Brazil regels

  1. Respect voor de ander en de omgeving
  2. Elke deelnemer draagt een polsbandje
  3. Na 22.00uur is het stil op het terrein
  4. Geen glaswerk en andere reut op ons terrein
  5. Je omgeving moet je zelf schoonhouden
  6. Het gebruik en bezit van alcohol is niet toegestaan
  7. Roken is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plek
  8. Het gebruik en bezit van drugs is niet toegestaan
  9. Bij onduidelijkheid beslist de Chill in Brazil organisatie
  10. Heb plezier (tijdens de wedstrijden gelden de KNHB regels)

Overtreders

Tijdens Chill in Brazil dienen alle bezoekers zich te houden aan de CIB Reglement oftewel de bovenstaande 10 geboden. Moedwillige overtreders van de regels zullen onherroepelijk door de CIB organisatie van het terrein worden verwijderd. Afhankelijk van de overtreding kan je aan de politie worden overgedragen.

Bij vroegtijdig vertrek, om wat voor reden dan ook, wordt er geen inschrijfgeld terugbetaald en ook kan de persoon geen aanspraak maken op eventuele vergoeding van alle overige gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten).

1. RESPECT

Respect voor de ander en de omgeving

Bij constatering van respectloos gedrag, ook wel wangedrag, geweldsdelicten, vandalisme, intimidatie, diefstal en/of onzedelijk gedrag word je zonder pardon van het terrein verwijderd en word je eventueel overgedragen aan de politie.

Onder onzedelijk gedrag en intimidatie valt o.a.: wildplassen, vrouwen en/of mannen onheus bejegenen en het lastig vallen van andere bezoekers.

Aanvaringen met andere gasten, problemen, ziekte en/of letsel dienen direct gemeld te worden aan de CIB organisatie. Onderneem nooit zelf actie en neem nooit het recht in eigen hand. De CIB organisatie is 24 uur per dag op het terrein aanwezig, hier kun je terecht voor al je vragen en/of problemen.

2. POLSBANDJE

Elke deelnemer draagt een polsbandje

Om te deel te nemen aan Chill in Brazil en te verblijven op het terrein moet je in het bezit zijn van een polsbandje. De polsband draag je het hele weekend en op verzoek van de CiB organisatie moet iedereen de polsband ten alle tijden kunnen tonen.

Bij aankomst dient iedereen zich te melden bij de receptie en moet zich kunnen legitimeren. De CIB organisatie kan controleren of je op de aanmeldlijst staat en of er betaald is. Alles in orde?, dan wordt het bandje omgedaan. Zonder polsbandje dus geen toegang tot de CIB festiviteiten.

Met of zonder polsbandje: Het is niet toegestaan om het terrein te verlaten. Bij verlies of stukgaan van het bandje: meld je bij de CIB organisatie. Deze kunnen je, op vertoon van je legitimatie en na controle je een nieuw polsbandje geven (oftewel omplozen).

3 STIL

Na 22.00uur is het stil op het terrein

Het terrein van onze Hockey club, het sportpark Beekhuizen, ligt in een prachtig natuurgebied het ligt zelfs op schreeuwafstand van het Nationale Park Veluwezoom. Een nationaal park is mooi en prachtig en bijzonder etc.etc. blah blah voor meer info: www.natuurmonumenten.nl

Je mag de hele nacht opblijven, zolang je geen lawaai maakt. Dus niet schreeuwen en gillen of op een andere manier overlast veroorzaken, houd je je hier niet aan dan mag je weer naar huis en zoveel lawaai maken als je wilt.

Uiteraard zijn radio’s en andere geluid makende apparaten toegestaan, echter mogen ze niet te hard staan. Houd rekening met je medegasten en onze buren. Na 22.00uur moet de muziek helemaal uit zijn en na 09:00uur pas weer aan. In deze periode heeft alleen de CIB organisatie het voorrecht om muziek te draaien. Lawaai dient te allen tijde vermeden te worden (zelfs door de CIB organisatie). Houd je je hier niet aan, dan krijg je geen waarschuwing maar moet je je radio, mp3-speler, versterker, of wat dan ook meteen inleveren, zonder discussie. Deze krijg je pas weer terug bij vertrek.

>>> ‘s avonds is de CIB disco de enige muziek die we kunnen horen <<<

4. Glas

Geen glaswerk en andere reut op ons terrein

Op de terrein is geen glas toegestaan! Dit ter voorkoming van verwondingen van deelnemers en/of medewerkers bij achtergebleven breukglas. Alles van glas wordt ingenomen (Krijg je na afloop ook niet terug). Blik mag je meenemen op het terrein.

Naast glas en alle dingen die in Nederland sowieso verboden zijn om in bezit te hebben is het volgende op ons terrein ook verboden: stroomaggregaten, open vuur (waaronder vuurspuwen), bankstellen, huisdieren, pallets, glas, gasflessen, scheppen, huishoudelijke apparaten als fornuizen/kookplaatjes, magnetrons, diepvriezers, ook als ze niet meer functioneren. Een klapstoeltje of campingtafeltje mag je wel meenemen (mits je deze ook weer mee naar huis neemt).

5. SCHOON

Je omgeving moet je zelf schoonhouden

Ruim je eigen rotzooi op. Houd het terrein schoon. De CIB organisatie heeft voldoende voorzieningen getroffen om troep en afval in te deponeren. Tijdens je verblijf dient je afval dan ook in één van de daarvoor bestemde containers/kliko’s/afvalbakken te worden geworpen. De organisatie stopt liever energie in leuke dingen voor jullie organiseren dan andermans rotzooi op te ruimen.

Voor het gemak zullen er ook vuilniszakken worden uitgedeeld. Bij de ingang van het terrein staat een container waar je vuilniszak kwijt kan. ‘t Spreekt voor zicht dat bij vertrek je plaats schoon en opgeruimd te dient te zijn.

>>> Afval in een afvalbak. Hiermee bedoelen wij ook alle kauwgom en papiertjes <<<

6. DRANK

Het gebruik en bezit van alcohol is niet toegestaan

Voor deelnemers aan de wedstrijden is het verboden om met alcoholische dranken rond te lopen en/of te nuttigen. Zelf meegenomen alcohol houdende dranken zijn niet toegestaan op het terrein en zullen in beslag worden ingenomen (Krijg je na afloop ook niet terug).

Op Chill in Brazil wordt GEEN alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Buiten het feit dat het bij wet verboden is, is bewezen dat drinken op jonge leeftijd schade toebrengt aan de hersenen en andere organen die in de groei zijn.

Nog wat levenswijsheden die je vooral kan gebruik na dit weekend:

Je bent zelf verantwoordelijk voor de hoeveelheid alcohol die je nuttigt. Weet dat je stemming door het gebruik van alcohol ineens kan omslaan. Hierdoor kan je jezelf niet meer onder controle hebben, je kan agressief worden of doet dingen waarvan je achteraf spijt hebt.

>>> Verpest je eigen en ons feest dus niet. Drink geen alcohol!!!<<<

7. ROKEN

Roken is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plek

Wij gaan ervanuit de spelende deelnemers niet roken. Mocht dit toch het geval zijn dan zullen wij navraag doen bij de begeleiding van het team.

Er kan alleen worden gerookt op de daarvoor aangegeven plaats. Er wordt dus door niemand gerookt in de gebouwen en tenten. Ook niet buiten het terrein, want daar mocht je al niet komen…

8 DRUGS

Het gebruik en bezit van drugs is niet toegestaan

Op Chill in Brazil zijn drugs verboden. Bij constatering van het in bezit hebben van softdrugs, heb je de mogelijkheid om deze af te staan. Weiger je deze softdrugs af te staan of heb je meer dan 5 gram bij je dan zul je aan de politie worden overgedragen.

Bij constatering van gebruik, in het bezit hebben van harddrugs en/of het handelen in soft/harddrugs zullen je ouders en bestuur van je club op de hoogte gebracht worden, ook zullen we melding bij de politie maken

9. ONDUIDELIJKHEID

Bij onduidelijkheid beslist de Chill in Brazil organisatie

De Chill in Brazil organisatie is altijd bepalend in alles waarin de CIB reglement niet voorziet; hun wil is wet!
AHC en/of de organisatie van Chill in Brazil is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal, beschadiging en/of verliezen van eigendommen.

10. HAVE FUN!

Heb plezier (tijdens de wedstrijden gelden de KNHB regels)